top of page
kart for bil og mc kortesje blakerdagene 2023 torsdag 17.august.jpg

Kontaktperson for kortesjen:

Jan Tore Andresen | 476 85 921

Gjerne møt opp langs ruten og vink til alle sjåførene. 

Oppmøte: 17.30

Start: Mork og Kvevli vel grendehus

2. Kjøre til Kvevli, ta å følge Tertittveien til Fossum

3. Kjøre fra Fossum til Blaker skanse, snu på Blaker skanse

4. Kjøre over Myrimellom mot Slora mølle

5. Ta til Hellene og Joker Blaker

6. Kjøre til Motangen. Enkelt biler følger Ordføreren inn på Motangen. resterende bruker parkeringen utenfor

bottom of page